Người việt rao vặt thông tin về hội đồng thẩm mỹ 52 tiểu bang mỹ.

Chuyên mục State Board of Cosmetology giúp cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt có thể tìm hiểu thông tin về bằng hành nghề nail, facial, hair.

Độc giả cần tham khảo thêm cách đăng tin hoặc các qui định khi đăng tin.

Người việt rao vặt thông tin về hội đồng thẩm mỹ 52 tiểu bang mỹ.

Chuyên mục State Board of Cosmetology giúp cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt có thể tìm hiểu thông tin về bằng hành nghề nail, facial, hair.

Độc giả cần tham khảo thêm cách đăng tin hoặc các qui định khi đăng tin.

Showing all 2 results
VIEC-LAM-NAILS-O-LITTLE-SAIGON-2

Hội Đồng Thẩm Mỹ Bang Alabama Về Nail, Facial, Hair

Bằng Nails:  Loại Bằng: Manicurist/master manicurist/managing manicurist Giờ Nails: 750 Giờ Nails Cosign: giờ học nghề trong vòng 3 năm Ngôn Ngữ Thi: Anh Ngữ Đổi Bằng: Phải có bằng ít nhất 5 năm hoặc phải thi đậu lý thuyết và thực hành Đổi Lại Giấy Phép Hành Nghề:  Thời Điểm: ngày cuối của tháng sinh, năm lẻ Giờ Học Thêm: 8

VIEC-LAM-NAILS-O-LITTLE-SAIGON-1

Hội Đồng Thẩm Mỹ Bang Alaska Về Nail, Facial, Hair

Featured

Bằng Nails Loại Bằng: Manicurist/advanced manicurist Giờ Nails:12 or 250 for advanced manicurist Giờ Nails Cosign: N/A Ngôn Ngữ Thi: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn Đổi Bằng: Phải xác minh huấn luyện, thi, và bằng của tiều bang khác, hoặc đủ điều kiện cấp bằng của bang Alaska Đổi Lại Giấy Phép Hành Nghề

English