1) Thành Phố Anaheim APT cho thuê 1PN/1PT. Mới tân trang, rộng và sạch, có garage đậu xe

1) Thành Phố Anaheim APT cho thuê 1PN/1PT. Mới tân trang, rộng và sạch, có garage đậu xe

1) Thành Phố Anaheim APT cho thuê 1PN/1PT. Mới tân trang, rộng và sạch, có garage đậu xe. Góc Katella, Euclid. $1,600. Nhận Housing. 714- 741- 8020

2) Thành Phố Anaheim APT cho thuê 2PN/1PT. Rất rộng và sạch sẽ. Mới tân trang sửa lại. Có garage đậu xe. Nhận Housing $1,900. Góc Katella & Euclid.

714-741-8020

Anaheim,Orange,California
English