1PN/1.Phòng (khách, ăn, ngủ) +1PT. Lối đi riêng, phòng tắm, giặt, bếp riêng biệt.

1PN/1.Phòng (khách, ăn, ngủ) +1PT. Lối đi riêng, phòng tắm, giặt, bếp riêng biệt.

1PN/1.Phòng (khách, ăn, ngủ) +1PT. Lối đi riêng, phòng tắm, giặt, bếp riêng biệt. Gần Beach/Bolsa. Ưu tiên nữ hoặc vợ chồng. Nấu nhẹ. No pet. $1,500/tháng + Dep. $1.500.

Bao utilities, internet. Washer, Dryer. Dọn vô liền. L/L: 714-675-0941.

Westminster,Orange,California
English