2Bed/ 1Bath, xe garage. Remodel mới, đối diện trường. $2,300 HÙNG: 714-837-2891

English