2PLEX 2PN/ 1.75PT một tầng, có garage, rộng. Bao nước, rác, gần First/ Newhope.

English