4-PLEX BEACH/ELLIS 2BED/2BATH trên lầu, đẹp, rộng, mới REMODEL. HOUSING OK. Giặt sấy

4-PLEX BEACH/ELLIS 2BED/2BATH trên lầu, đẹp, rộng, mới REMODEL. HOUSING OK. Giặt sấy

4-PLEX BEACH/ELLIS 2BED/2BATH trên lầu, đẹp, rộng, mới REMODEL. HOUSING OK. Giặt sấy trong GARAGE cửa cuốn riêng biệt. Cách biển 10 phút. Bếp mặt đá mới, sàn mới, sơn mới. BAO: nước, rác. Khu an ninh. Vào ngay. 714-548-8055, 714-548-8059

Garden Grove,Orange,California
English