$800 nhà có phòng cho mướn, Costa Mesa gần trường Orange Coast College, khu yên tĩnh.

English