ADU 2 Beds, 1 Bath . Brookhurst- Katella. $2,150/tháng + deposit 1 tháng. Lối đi riêng.

ADU 2 Beds, 1 Bath . Brookhurst- Katella. $2,150/tháng + deposit 1 tháng. Lối đi riêng.

ADU 2 Beds, 1 Bath . Brookhurst- Katella. $2,150/tháng + deposit 1 tháng. Lối đi riêng. A/C central.

Có chỗ đặt máy giặt + sấy. Bao rác, điện, nước. 2 parking. NO: pet, smoke, karaoke. Check credit.

Ưu tiên ở ít người có thể thương lượng giá. Call: 714-728-9828

Garden Grove,Orange,California
English