ADU lối đi riêng 2PN/ 2PT tuyệt đẹp, phòng khách rộng, bếp, sink, có Solar, gas, điện, n

English