ADU MỚI, ĐẸP, khu tốt, yên tĩnh, 1 hay 2PN riêng biệt, điện, nước, gas, lối đi.

English