An Nguyen: 714-636-2299, DRE.#00847066 Chuyên Mua Bán Nhà, Có 3 Căn

An Nguyen: 714-636-2299, DRE.#00847066 Chuyên Mua Bán Nhà, Có 3 Căn

*3 Units, commercial- office, Lucerne Valley, $420,000, đang cho thuê $2,250/tháng, đất rộng 2AC. *

Nhà Lucerne Valley, $150,000, 2Br/1Br, 820sf, rộng 1 AC. *

Nhà Newberry Springs, $140,000, 3Br/1Ba, 1,096sf, rộng 2.17AC. An Nguyen: 714-636-2299, DRE.#00847066

Garden Grove,Orange,California
English