Anaheim, Phòng cho Share Nhà rộng, sạch đẹp, ít người. Bao Wifi, giặt đồ.

English