ANTENNA Bán sĩ & lẻ

CHUYEN-SUA-DIEN-CHO-NGUOI-VIET-2

Bán sĩ & lẻ Antenna cực mạnh, rất rõ, gọn nhẹ. Làm tại Mỹ. Dùng indoor, outdoor. Đặc biệt bắt 8 đài VN& nhiều đài Mỹ. $30/cái. 714-553-0033, 714-662-3884

Garden Grove,Orange,California
English