APARTMENT: 1PN/1PT HOUSING OK. Euclid/Garden Grove. Đi bộ đến chợ Đà Lạt

APARTMENT: 1PN/1PT HOUSING OK. Euclid/Garden Grove. Đi bộ đến chợ Đà Lạt

APARTMENT: *1PN/1PT HOUSING OK. Euclid/Garden Grove. Đi bộ đến chợ Đà Lạt, trường trung học, tiểu học, thư viện, công viên. Rất yên tĩnh, rất rộng, parking thoải mái, có cổng an tòan. Giá từ $1,400. Dọn vào ngay. Nhận Housing. L/L: GIA VU 714-829-9648

Garden Grove,Orange,California
English