APARTMENT CHO THUÊ, 1 PHONG, $1,600/M

APARTMENT CHO THUÊ, 1 PHONG, $1,600/M
APT CHO THUÊ. *1PN/1PT trên lầu. Giá $1,600/ tháng (Căn C). *2PN/1PT, cổng riêng (Căn A). Giá $2,150/ tháng. NHẬN HOUSING. NGUYỆT: 714-414-8363 731 James St, Costa Mesa, CA 92627
Westminster,Orange,California
English