APARTMENT FOR RENT, CÓ 2 BED, 2 BATHS, HOUSING ONLY

NHA-CHO-THUE-O-MY-RAO-VAT-CHO-NGUOI-VIET-2

Apartment Cho Thuê 2PN/ 2PT trên lầu, góc Bolsa và Bushard, gần Trường học Murdy Elementary School, carport. $2,100/tháng + Security Deposite. Housing only, No pet. Liên lạc: Tom 949-292-3984

Garden Grove,Orange,California
English