APARTMENT, thành phố Garden Grove 1 phòng ngủ/ 1 phòng tắm, góc Brookhurst & Stanford

English