APT 1PN/1PT $1,850 Beach/Orangewood, dưới lầu, sàn gỗ, khu yên tĩnh. Bao: rác nước.

English