APT 2PN, 1PT Westminster, gần Mile Square Park, trường học, nhà thờ, khu thương mại.

English