BAO THỢ BỘT $170/NGÀY, CÁCH BOLSA 25′

VIEC-LAM-NAILS-O-LITTLE-SAIGON-4
Bao Thợ Bột $150- $170/ngày. TCN $130/ngày. Tiệm Lớn vùng Downey cách Bolsa 25” đông Walk-in. Khách Mễ, Trắng good tip. Cần đi làm liền. L/L: 714-467-5642
Anaheim,Orange,California
English