Bao utilities, internet. Cho nấu, không giặt. No: smoking. Lối đi, toilet, bếp riêng.

English