BEACH/ WESTMINSTER Nhà dư phòng cho thuê, phòng tắm chung. Bao điện nước, 1 parking, cho

English