Bolsa/ Brookhurst. Nhà yên tĩnh, ít người. Phòng rộng. Lối đi riêng. Bao utilities. than

English