BOLSA/ MAGNOLIA. Cho share phòng Master Bedroom mới, rộng, sạch, đẹp. Lối đi riêng.

BOLSA/ MAGNOLIA. Cho share phòng Master Bedroom mới, rộng, sạch, đẹp. Lối đi riêng.

BOLSA/ MAGNOLIA. Cho share phòng Master Bedroom mới, rộng, sạch, đẹp. Lối đi riêng. Bao giặt sấy, nấu ăn, internet. $1,500/tháng. Dọn vào ngay. L/L: 714-487-8874

Garden Grove,Orange,California
English