BOLSA MASTER, lối đi riêng, gần chợ. AC/ Heat, Wifi, giặt sấy, nấu ăn nhẹ. Bao Utilities

BOLSA MASTER, lối đi riêng, gần chợ. AC/ Heat, Wifi, giặt sấy, nấu ăn nhẹ. Bao Utilities
BOLSA MASTER, lối đi riêng, gần chợ. AC/ Heat, Wifi, giặt sấy, nấu ăn nhẹ. Bao Utilities, yên tĩnh. Ưu tiên độc thân, du học sinh. No Smoking. DIỄM: 714-251-3836
Garden Grove,Orange,California
English