BOLSA SERVICE CHUYÊN SỬA VỀ MÁY TÍNH, IPAD

BOLSA SERVICE CHUYÊN SỬA VỀ MÁY TÍNH, IPAD

Mua bán, sửa Apple Macbook, Laptop. Thay kiếng, board, các loại: Ipad 2, 3, 4. Ipad mini, Ipad Air, Ipad Pro. *Bán và sửa các loại Iphone, Samsung. Free dán kiếng + case phone 9319 Bolsa Ave (Kế bưu điện Bolsa) 714-548-6495; 714-722-9487

Garden Grove,Orange,California
English