BRAND NEW ADU. Nhà ở góc đường Bowen/Westminster TP Garden Grove, CA 92843. 2 phòng Ngủ

BRAND NEW ADU. Nhà ở góc đường Bowen/Westminster TP Garden Grove, CA 92843. 2 phòng Ngủ

BRAND NEW ADU. Nhà ở góc đường Bowen/Westminster TP Garden Grove, CA 92843. 2 phòng Ngủ, 1 phòng Tắm, có Solar, Central Air & Heat.

Bao điện, nước, rác, gas. Yêu cầu Credit & back ground. No Pets, no Smoking, no guest overnight. $2,600/Month.

Deposit 1 tháng. L/L MINH 949-678-3676. 714-785-2333

Garden Grove,Orange,California
English