Brookhurst/ Garden Grove 1PN/1PK (có thể thành 2PN), giặt sấy, nấu ăn, sạch đẹp $1,700

English