Brookhurst/Westminster Cho nữ sinh viên thuê Master bedroom, restroom riêng

Brookhurst/Westminster Cho nữ sinh viên thuê Master bedroom, restroom riêng

Brookhurst/Westminster Cho nữ sinh viên thuê Master bedroom, restroom riêng, lối đi chung. Giá $900/tháng. Nhà toàn nữ sinh hoạt rất thoải mái, tự do. Bao utilities, giặt sấy, wifi, cho nấu ăn. NO pet. L/L: Mi 949-403-8979

Garden Grove,Orange,California
English