CẦN 2 TÀI XẾ LÁI XE TẢI 18 BÁNH, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CẦN 2 TÀI XẾ LÁI XE TẢI 18 BÁNH, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM
Cần 2 Tài Xế lái xe tải 18 bánh đi khắp tiểu bang, có hàng quanh năm. 0.50/mile. Không kinh nghiệm sẽ được training. Washington Seattle. Clean record. 714-244-5318; 702-738-9973
Little Saigon,Orange,California
English