CẦN CHO THUÊ. Cơ sở thương mại Garden Grove. Góc Chapman/ Gilbert. 440 SQFT, dưới lầu

English