CẦN CÔ GIỮ TRẺ 4 NGÀY TUẦN, NHÀ Ở IRVINE

GIUP-VIEC-NHA-NAU-AN-KINHDOANHUSA

Cần 1 Cô yêu trẻ em, sạch sẽ, giữ 1 em bé 6 tháng, Làm 4 ngày/tuần, Mon/ Tues/ Thurs/ Fri. Không làm weekend, nhà ở Irvine. L/L Linh: 916-716-4216

Garden Grove,Orange,California
English