CẦN CÔ GIÚP VIỆC NHÀ, NẤU ĂN 4 TIẾNG MỖI NGÀY

NGUOI-VIEC-RAO-VAT-VIEC-NHA-O-MY

Cần Cô nấu ăn (45-63 tuổi) biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Làm 4 tiếng mỗi ngày, 8am-12pm từ T2-T6. Nhà cách Bolsa 20 phút. $1,000/tháng tiền mặt. L/L: Vân 714-622-8460

Garden Grove,Orange,California
English