CẦN FRONT OFFICE CHO PHÒNG MẠCH BÁC SĨ GIA ĐÌNH

VIEC-LAM-CHO-VIETNAMESE-AMERICAN-KHU-LITTLE-SAIGON-2
Phòng mạch Bác Sĩ gia đình cần Front Office(Receptionist) thông thạo Anh Việt ngữ. Xin gọi: 714-897-3300 Hoặc Email về: Dtranoffice@gmail.com
Westminster,Orange,California
English