Cần gấp 1 thợ Dipping, Bột K/N, biết Wax. Đi làm liền Full-time. Bao lương cao, W2.

English