CẦN GẤP NGƯỜI PHỤ VIỆC NHÀ Ở FV, NGÀY 5 TIẾNG

CẦN GẤP NGƯỜI PHỤ VIỆC NHÀ Ở FV, NGÀY 5 TIẾNG
Part-time 3pm – 8pm Cần tuyển Gấp người phụ giúp việc nhà dưới 60 tuổi ở Fountain Valley, có kinh nghiệm, khỏe mạnh, siêng năng, phụ giữ trẻ. Lương $1000. Tháng nghỉ 4 ngày. Huyên: 213-268-9697
Westminster,Orange,California
English