CẦN GẤP THỢ BỘT, DIPPING, CÁCH BOLSA 25′

VIEC-LAM-NAILS-CHO-NGUOI-VIET-3
La Mirada. CẦN GẤP THỢ KN Bột, Dipping, FT or PT. Đông khách, tips hậu. Trả W-2. Cách Bolsa 25′. Nếu cần bao lương. Neena: Cell: 714-230-9591; Work: 714-521-6071
Westminster,Orange,California
English