CẦN GẤP THỢ BỘT Ở SANTA MARIA, GIÁ CAO TIP NHIỀU

VIEC-LAM-NAILS-O-HOA-KY

CẦN GẤP THỢ BỘT, TCN, vùng Mỹ Trắng, giá cao tip nhiều. Chỗ làm vui-vẻ, $1,500- $2,000/Tuần. Bao lương nếu cần, phòng riêng, WiFi, TP Santa Maria. Call Vinh: 805-354-8141

Garden Grove,Orange,California
English