CẦN GẤP THỢ KN BỘT, DIPPING, BAO LƯƠNG

CẦN GẤP THỢ KN BỘT, DIPPING, BAO LƯƠNG
La Mirada. CẦN GẤP THỢ KN Bột, Dipping, FT or PT. Đông khách, tips hậu. Trả W-2. Cách Bolsa 25′. Nếu cần bao lương. Neena: Cell: 714-230-9591; Work: 714-521-6071
Westminster,Orange,California
English