CẦN GIÚP VIỆC NHÀ Ở BANG WISCONSIN, $2,200/M

CẦN GIÚP VIỆC NHÀ Ở BANG WISCONSIN, $2,200/M
Bang Wisconsin. $2,200/ tháng. Bao ăn, ở & có phòng riêng. Cần Cô biết nấu ăn, dọn dẹp nhà & chăm trẻ. Bảo: 414-731-4105
Westminster,Orange,California
English