CẦN NAM NỮ LÀM BỘT, Ở GARDENA, REDONDO BEACH

NGUOI-VIET-RAO-VAT-VIEC-LAM-NAILS
Tiệm vùng Gardena và Redondo Beach cần nam Nữ thợ bột biết design bao $150-$170/ngày và TCN, lúc nào cũng đông khách đi làm ngay. L/L: 310-760-1652
Westminster,Orange,California
English