CẦN NGƯỜI CHĂM SÓC CÓ KINH NGHIỆM Ở GARDEN GROVE

NGUOI-VIET-JOBS-RAO-VAT-2

Tìm một người chăm sóc có kinh nghiệm cho ông già, 78 tuổi, tại Garden Grove. Cần giúp đỡ khi nâng, tắm, chăm sóc và dọn dẹp. 7 ngày mỗi tuần, 8 giờ mỗi ngày. Có thể yêu cầu ở lại qua đêm vài đêm mỗi tuần. Gọi/ Nhắn tin: 949-414-7398

Garden Grove,Orange,California
English