CẦN NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM CHĂM SÓC EM BÉ

GIUP-VIEC-NHA-COI-TRE-CHAM-SOC-CAO-NIEN-RAO-VAT-MIEN-PHI

Cần 2 người phải có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em mới sinh (1 người ngày, 1 người đêm). Bao ăn ở tại West Covina. Mọi chi tiết: Hoàng 818-747-6560

Garden Grove,Orange,California
English