CẦN NGƯỜI ĐI GIAO HÀNG VÀ THỢ MÁY

CẦN NGƯỜI ĐI GIAO HÀNG VÀ THỢ MÁY
Tiệm máy lạnh xe hơi cần người đi giao hàng part-time, cần thợ máy không cần nhiều kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn, biết ít tiếng Anh ok. Xin đến 10542 Stanford Ave, Garden Grove 92840. Tel.: 714-636-6189
Westminster,Orange,California
English