CẦN NGƯỜI GIỮ EM BÉ Ở KHU IRVINE, CALI, NẤU ĂN, LƯƠNG KHÁ

GIUP-VIEC-NHA-COI-TRE-CHAM-SOC-CAO-NIEN-RAO-VAT-MIEN-PHI

CẦN NGƯỜI GIỮ EM bé trai 9 tháng, ở lại ban đêm, sáu ngày một tuần, khu Irvine, nấu ăn, lương tốt. L/L: 949-522-6333, 714-225-8271

Garden Grove,Orange,California
English