Cần người giữ trẻ sơ sinh, 50 tuổi trở lên và phụ việc nhà. Bao ăn ở, có phòng riêng.

English