CẦN NGƯỜI GIÚP CỤ GIÀ, GẦN LONG BEACH

CẦN NGƯỜI GIÚP CỤ GIÀ, GẦN LONG BEACH
$20-$25/giờ TIỀN MẶT. 1-2ngày/tuần, 4giờ/ngày. Giúp ông già 81 tuổi, chân tay yếu nhưng còn đi lại bằng walker được, nhà gần Long Beach, 20 phút lái xe từ Phước Lộc Thọ. Gọi SAU 5 GIỜ CHIỀU 562-923-8214. Xin để lại lời nhắn, ĐỪNG GOỊ TRƯỚC GIỜ NÊU TRÊN.
California
English