CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC XÂY DỰNG LẶT VẶT

NGUOI-VIET-RAO-VAT-VIEC-LAM

Cần người giúp việc construction tool, Nam từ 20-50 tuổi
và lặt vặt, cần người siêng năng, lương bắt đầu $112-150 tiền mặt và có thể lên nếu làm giỏi. Phải có bằng driver license. L/L: Hoàng 714-426-9390

Garden Grove,Orange,California
English