CẦN NGƯỜI LÀM CHO SPA Ở OC, LÀM ĐƯỢC CHỦ NHẬT

KIẾM-VIỆC-LÀM-CHO-NGƯỜI-MỸ-GỐC-VIỆT-1

HIRING FOR A RECEPTIONIST for a busy SPA in OC $16/hr + commission. Must be able to work Sunday. Please text: Kylie 949-594-6558

Garden Grove,Orange,California
English