CẦN NGƯỜI LÀM CHO TỔNG ĐÀI THEO CA SÁNG HOẶC TỐI

TIM-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-VIET-O-MY-1

Cần Receptionist Part-time cho Tổng Đài 24/7. Làm tại Văn Phòng 6pm-12pm hoặc 12am-6am. Lưu loát Anh- Việt. Lương $15 trở lên. L/L: 714-418-2446

Garden Grove,Orange,California
English